profesor zwyczajny nauk humanistycznych, Kierownik Katedry Kultur i Literatur Romańskich Instytutu Filologii Romańskiej KUL

 

dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo

 

specjalność: historia myśli i literatury francuskiej

 

zainteresowania badawcze: literatura francuskiego Oświecenia, historia myśli politycznej, społecznej, filozoficznej i religijnej we Francji XVIII wieku, system ideowy europejskiego konserwatyzmu przełomu osiemnastego i dziewiętnastego stulecia

 

członkostwo w towarzystwach naukowych:

- Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym (od 1996)

- Towarzystwo Naukowe KUL (od 1997)

- Lubelskie Towarzystwo Naukowe (od 2008)

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 17.04.2016 13:47