2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

2018


Książka naukowa recenzowanaArtykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym2017Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym


Artykuł w czasopiśmie


Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej


Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym2016


2015Artykuł w czasopiśmieWygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowejUdział w konferencji międzynarodowej


Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym


Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW


2014
Hasło encyklopedyczneRecenzja książki naukowej

2013
2012Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Odznaczenie zagraniczne2011
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyCzłonkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej20102009


Recenzja naukowa w czasopiśmie


Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki


2008


Recenzja w przewodzie doktorskim


Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej2006


Recenzja podręcznika akademickiego


20021997

  • La pensee politique d'Antoine de Rivarol

  • Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


    1996


    Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej