prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
profesor - Katedra Kultur i Literatur Romańskich
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: pawel.matyaszewski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-6214-6871