Paulina Mazurkiewicz

Doświadczenie dydaktyczne od 2004 r. - studia I stopnia:

  1. seminarium licencjackie z zakresu językoznawstwa  i traduktologii,
  2. wstęp do językoznawstwa ogólnego (konwersatorium),
  3. gramatyka zdania i tekstu (konwersatorium, ćwiczenia),
  4. gramatyka opisowa: semantyka, składnia, morfologia języka francuskiego (ćwiczenia),
  5. gramatyka praktyczna języka francuskiego: grupa czasownika, grupa rzeczownika (ćwiczenia),
  6. gramatyka praktyczna języka francuskiego: media (ćwiczenia),
  7. dydaktyka ogólna (konwersatorium).
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2015 11:55