Paulina Mazurkiewicz

Terminologie française et polonaise relative à la famille : Analyses fondées sur les documents de la doctrine sociale de l’Eglise catholique
[French and Polish Terminology of family]

Książka naukowa recenzowana

Miejsce: Frankfurt am Main
Rok wydania: 2015
Redaktorzy: Katarzyna Wołowska, Maria Załęska
Streszczenie: Głównym celem niniejszego opracowania z zakresu terminologii jest studium dwujęzycznej (francusko-polskiej) denominacji ‘rodziny’ na podstawie dokumentów Katolickiej Nauki Społecznej. Podejmowane badania potwierdzają hipotezę, że pojęcia jako akty intelektu podmiotów mówiących są niezależne od systemów i znaków językowych, a ta sama konceptualizacja rodziny (jako wspólnoty osób opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety, a także ich dzieci) wyrażona w obu językach wynika z jednolitego nauczania Kościoła wspólnego wszystkim kulturom i jest komunikowana innym za pomocą terminów w ich wymiarach semantycznych i składniowych. Podejmowana metodologia godzi onomazjologię i semazjologię jako dwa uzupełniające się podejścia, ujawniając tym samym potrzebę analizy faktów językowych opartych przede wszystkim na konceptualizacji rzeczywistości właściwej dla danej dziedziny wiedzy. Okazuje się, że pojęcia ‘rodziny’ i małżeństwa’ (jako jej części integralnej) stanowią wyjątkowy obiekt zainteresowań terminologicznych wchodząc jednocześnie w skład złożonych relacji logicznych i ontologicznych wyrażonych następnie w relacjach hiperonimii, hiponimii, holonimii i meronimii, a także w zdaniach źródłowych.
Słowa kluczowe: terminologia, rodzina, małżeństwo, relacje semantyczne
Dostęp WWW: https://secure.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=86085&cid=694&concordeid=266404Cytowanie w formacie Bibtex:
@book{1,
author = "Paulina Mazurkiewicz",
title = "Terminologie française et polonaise relative à la famille : Analyses fondées sur les documents de la doctrine sociale de l’Eglise catholique",
year = "2015",
}

Cytowanie w formacie APA:
Mazurkiewicz, P. (2015). Terminologie française et polonaise relative à la famille : Analyses fondées sur les documents de la doctrine sociale de l’Eglise catholique. Frankfurt am Main: