Paulina Mazurkiewicz

Le problème de l’interférence linguistique chez les étudiants polonophones
[Linguistic Interference in Polish Romance Philology Students]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: II Międzynarodowy Kongres Nauczycieli Języka Francuskiego: Enseignement / apprentissage du français face aux défis de demain
Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II