Paulina Mazurkiewicz

Expression du concept 'mariage' en droit français et du concept 'małżeństwo' en droit polonais. Etude de corpus
[Expression of the concept 'marriage' in French law and the concept 'małżeństwo' in Polish law. Study of corpora]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Terminy i relacje a korpusy dwujęczne
Współautorzy: Ksenia Gałuskina
Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Nazwa jednostki: Katedra Języków Romańskich