Paulina Mazurkiewicz

Terminy i relacje a korpusy dwujęzyczne
[Terms and Relations in the bilingual Corpora]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II