Paulina Mazurkiewicz

Francusko-polska terminologia rodziny na bazie korpusu równoległego
[French-Polish terminology of family based on parallel corpora]

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCN