Paulina Mazurkiewicz

Przesłanki zawarcia małżeństwa w prawie polskim i francuskim: analiza semantyczno-składniowa
[Requirements for marriage in Polish and French Law: semantic and syntactic analysis]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Comparative Legilinguistics (ISSN: 2080-5926)
Rok wydania: 2015
Tom: 21
Strony od-do: 53-68
Streszczenie: Cel niniejszego artykułu stanowi porównawcze studium, w aspekcie semantyczno-składniowym, desygnacji przesłanek zawarcia małżeństwa w prawie polskim i francuskim. W obu systemach prawnych, dzielą się one zasadniczo na trzy kategorie: warunkujące, formalne i wykluczające. Analizy, wpisujące się w prace nad terminologią prawa polskiego i francuskiego, jasno ukazują podobieństwa i różnice w konceptualizacji przesłanek. Prawo polskie zezwala na równorzędność formy świeckiej i wyznaniowej zawierania małżeństwa; z kolei prawo francuskie zezwala na zawarcie małżeństwa osób tej samej płci (mariage homosexuel) lub małżeństwa w wypadku nieobecności jednego z przyszłych małżonków (mariage posthume). Podejmowane prace uzasadniają uznanie onomazjologii i semazjologii jako nierozłącznych metod analizy terminologicznej.
Słowa kluczowe: juryslingwistyka, terminologia, przesłanki, małżeństwo
Dostęp WWW: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cl/article/download/6498/6515
DOI: 10.14746/cl.2015.21.04Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Paulina Mazurkiewicz",
title = "Przesłanki zawarcia małżeństwa w prawie polskim i francuskim: analiza semantyczno-składniowa",
journal = "Comparative Legilinguistics",
year = "2015",
pages = "53-68"
}

Cytowanie w formacie APA:
Mazurkiewicz, P. (2015). Przesłanki zawarcia małżeństwa w prawie polskim i francuskim: analiza semantyczno-składniowa. Comparative Legilinguistics, 53-68.