Paulina Mazurkiewicz

La désignation des unions civiles dans la langue juridique française et polonaise
[Designation of Civil Unions in French and Polish Legal Language]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707)
Rok wydania: 2019
Tom: 67
Numer czasopisma: 5
Strony od-do: 97-107
Streszczenie: Niniejszy artykuł dotyczy desygnacji związków cywilnych wyrażonej we francuskim i polskim języku prawnym. Ma on podwójny cel: epistemologiczny i analityczny. Z jednej strony, zbadany zostanie związek pomiędzy konceptualizacją a określaniem bytów realnych w perspektywie terminologicznej. Istotnie, prace terminologiczne, w tym juryslingwistyka, pozwalają na zbadanie relacji pomiędzy rzeczywistymi bytami, pojęciami jako konstrukcjami mentalnymi i terminami, które je desygnują w językach specjalistycznych. Z drugiej strony, porównane zostaną określenia związków cywilnych w prawie francuskim i polskim, wynikające niekiedy z tej samej tradycji prawnej, a czasem ze zmian kulturowych wpływających na tworzenie nowych jednostek terminologicznych.
Słowa kluczowe: juryslingwistyka, terminologia, związek cywilny, małżeństwo, termin
Dostęp WWW: http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rh/article/view/10971/10876
DOI: 10.18290/rh.2019.67.5-5Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Paulina Mazurkiewicz",
title = "La désignation des unions civiles dans la langue juridique française et polonaise",
journal = "Roczniki Humanistyczne",
year = "2019",
number = "5",
pages = "97-107"
}

Cytowanie w formacie APA:
Mazurkiewicz, P. (2019). La désignation des unions civiles dans la langue juridique française et polonaise. Roczniki Humanistyczne, 5, 97-107.