Paulina Mazurkiewicz

Unieważnienie małżeństwa / nullité de mariage : analiza porównawcza terminów i ich funkcjonowanie w dyskursie normatywnym polskim i francuskim
[Unieważnienie małżeństwa / nullité de mariage : analysis comparative of the terms and their functioning in discourse normative Polish and French]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Language and Literary Studies of Warsaw (ISSN: 2300-5726)
Rok wydania: 2018
Tom: 8
Strony od-do: 75-91
Streszczenie: Niniejszy artykuł z zakresu terminologii prawa ma na celu porównawczą analizę terminów unieważnienie małżeństwa / nullité de mariage funkcjonujących w dyskursie normatywnym polskim i francuskim. Podejmowana w nich metodologia oparta jest na podejściu onomazjologicznym i semazjologicznym jako komplementarnych perspektywach badania terminów w dyskursie. Każde wypowiedzenie zawarte w tekście specjalistycznym stanowi przekształcenie zdania źródłowego (podstawowej struktury predykatowo-argumentowej) jako predykacji na temat cech pojęcia. Lerat (2006) określa to zjawisko mianem scenariuszy kognitywnych. Studium terminów będzie prowadzone według dwóch osi: syntagmatycznej (analiza zdań źródłowych w których terminy unieważnienie małżeństwa / nullité de mariage sytuują się w roli obiektu) i paradygmatycznej (relacje semantyczne pomiędzy argumentami w funkcji agensa). Analizy terminologiczne poprzedzone są wyliczeniem przyczyn unieważnienia małżeństwa w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym oraz w Code civil zilustrowanych odpowiednimi wypowiedzeniami normatywnymi, które stanowią korpus badań. Ujawniają one bardzo zbliżone funkcjonowanie wskazanych terminów w dyskursie specjalistycznym odpowiadające dwóm predykacjom na temat pojęcia wyrażonym zdaniami ‘ żąda ’: ‘ demande’ i ‘ orzeka’ / ‘ prononce ’.
Słowa kluczowe: struktura predykatowo-argumentowa, dyskurs prawny, unieważnienie małżeństwa, onomazjologia, semazjologia
Dostęp WWW: https://lingwistyka.edu.pl/wp-content/uploads/2019/08/LLSW-2018-Vol.-8.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Paulina Mazurkiewicz",
title = "Unieważnienie małżeństwa / nullité de mariage : analiza porównawcza terminów i ich funkcjonowanie w dyskursie normatywnym polskim i francuskim",
journal = "Language and Literary Studies of Warsaw",
year = "2018",
pages = "75-91"
}

Cytowanie w formacie APA:
Mazurkiewicz, P. (2018). Unieważnienie małżeństwa / nullité de mariage : analiza porównawcza terminów i ich funkcjonowanie w dyskursie normatywnym polskim i francuskim. Language and Literary Studies of Warsaw, 75-91.