Aleksandra Krauze-Kołodziej

2021
2020
Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN2019Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Inne stypendium w ramach programu międzynarodowego

2018
Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowejWyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowejKierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN


2017

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2016
Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN


Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCN2015

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowejCzłonkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


2014Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym
2013Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej2012

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


Inny wyjazd naukowy

2011Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

2010Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

2009


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Stypendium w ramach programu Erasmus


2008

  • studia w ramach programu Erasmus w Rzymie

  • Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym    2007