20212019Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2018

 • Emerytura – czas oczekiwań czy obaw?
  [w:] PEDAGOGIKA SPOŁECZNA
 • Postrzeganie i stopień przygotowania do emerytury w opinii uczestników badania Ball – Be Active Through Lifelong Learning
  [w:] Roczniki Ekonomii i Zarządzania
 • Aging of the Society as a Challenge to Sustainable Development – for Example the Polish And Latvian Society
  [Starzenie się społeczeństw jako wyzwanie dla zrównoważonego rozwoju - na przykładzie polskiego i łotewskiego społeczeństwa]

  [w:] Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums / Proceedings of the International scientific conferences of Faculty of Social sciences of Daugavpils University
 • MODERN FORMS OF PREP ARATION TO RETIREMEN T - SELECTED RESULTS OF THE ERASMUS+ PROJECT BALL BE ACTIVE THROUGH LI FELONG LEARNING
  [Nowoczesne formy przygotowania do emerytury - wybrane wyniki badań projektu BALL]

  [w:] Transformacje


 • Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

  2017
  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym  Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


  2016
  Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej  2015


  Książka naukowa recenzowana  2014
  Hasło encyklopedyczne


  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  2013  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany  2011