2015

Prace licencjackie
 • Kapitał społeczno-kulturowy kuratorów społecznych Sądu Rejonowego w Radomiu
 • Kształtowanie postaw obywatelskich uczniów. Na przykładzie Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Płouszowicach
 • Rola szkoły w budowaniu zasobów kapitału społeczno-kulturowego ucznia. Na podstawie badań socjologicznych Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Jabłoniu
 • Kapitał społeczno – kulturowy wychowawców pogotowia opiekuńczego w Lublinie
 • Kapitał społeczny skinheadów i punków. Na podstawie badań socjologicznych przedstawicieli tych subkultur z terenu miasta Lublina
 • Kapitał społeczno-kulturowy uczniów klas trzecich Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Parczewie
 • Kapitał społeczno-kulturowy zawodników klubu „Czarni Dęblin”
 • Poziom zaufania uczniów wobec wychowanków domu dziecka. Na podstawie badań socjologicznych ostatnich klas Zespołu Szkół nr 11 w Lublinie
 • Postawy obywatelskie studentów III roku prawa UMCS
 • Kapitał społeczny pensjonariuszy Domu Spokojnej Starości w Przemyślu

2014

Prace licencjackie
 • Zasoby kapitału społeczno-kulturowego maturzystów 2013/2014. Na przykładzie Liceum im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu
 • Postawy obywatelskie mieszkańców dzielnicy "Wrotków" w Lublinie
 • Zasoby kapitału społeczno-kulturowego pracowników instytucji oświatowych. Na przykładzie Przedszkola Parafialnego im. bł. Honorata Koźmińskiego w Lublinie
 • Rola Fundacji „Szczęśliwe Dzieciństwo” w kształtowaniu postaw prospołecznych swoich beneficjentów
 • Zasoby kapitału społeczno-kulturowego pracowników instytucji oświatowych. Na przykładzie nauczycieli Szkoły Podstawowej w Zofiówce
 • Rola wychowawcy przedszkolnego w kształtowaniu zasobów kapitału społecznego wychowanków Przedszkola Miejskiego nr 6 w Starachowicach
 • Zasoby kapitału społeczno-kulturowego terapeutów Warsztatów Terapii Zajęciowej w Radomiu przy Polskim Związku Niewidomych Okręg Mazowiecki
 • Zasoby kapitału społeczno-kulturowego funkcjonariuszy służb mundurowych. Na przykładzie Komendy Powiatowej Policji w Parczewie

2013

Prace licencjackie
 • Zasoby kapitału społecznego pensionariuszy Domu Pomocy Społecznej KALINA w Lublinie
 • Tworzenie zasobów kapitału społecznego przez Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie