Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

Prostaczkowie, nowinkarze, święci męczennicy. Konstelacje wartości w polskim piśmiennictwie reformacyjnym II połowy XVI wieku
[Simpletons, Faddists and Holy Martyrs: Axiological Constellations in Polish Reformation Writings of the 2nd Half of the 16th Century]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Literatura polska wobec dzieła reformacji
Miejsce: Lublin