Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

Zachwycenie chorążego orszańskiego, czyli o pobożności sarmackiej
[An Ecstasy of the Standard-Bearer of Orsza: on the Sarmatian Devotion.]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Henryk Sienkiewicz: den historiska berättelsens makt
Miejsce: Stockholm
Nazwa jednostki: Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska Stockholm universitet