Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

W przestrzeni Południa. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów romańskich: estetyka, prądy i style, konteksty kulturowe
[Towards the South. Culture of the First Commonwealth versus nations of Romance languages: aesthetics, trends and styles, culture contexts]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2016
Tom: 2