Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

recenzja rozprawy doktorskiej mgr Jolanty Jabłonkowskiej
[opinion in doctoral proceedings of Jolanta Jabłonkowska]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Jolanta Jabłonkowska
Tytuł publikacji: Kazania na Nowe Lato w okresie renesansu i baroku. Studia nad kaznodziejstwem typu tematycznego
Nazwa jednostki: Uniwersytet Wrocławski