Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

Opinia w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. Markowi Prejsowi
[Opinion in the proceedings for a title of a professor for dr Marek Prejs]

Opinia w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Autor (twórca): Marek Prejs