Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

Recenzja w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. Piotrowi Wilczkowi
[Opinion in the proceedings for a title of a professor for dr Piotr Wilczek]

Opinia w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Autor (twórca): Piotr Wilczek