Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

członek rady naukowej serii Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości
[a member of the editorial board of the series "Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości"]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej