Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

recenzja wydawnicza edycji: Benedykt Chmielowski, Nowe Ateny. Umbry objaśnione […], wyd. Jerzy Kroczak, Jacek Sokolski
[Peer-review of the book: Benedykt Chmielowski, Nowe Ateny. Umbry objaśnione […], ed. Jerzy Kroczak, Jacek Sokolski]

Recenzja książki naukowej