Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

Pieśni religijne w potrydenckiej Rzeczypospolitej
[Religious Chants in Post-Trent Polish Culture]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Formowanie kultury katolickiej w dobie potrydenckiej. Powszechność i narodowość katolicyzmu polskiego
Miejsce: Lublin