Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

Kościół wobec siedemnastowiecznych nurtów zwątpienia i negacji
[The Church versus 17th century attitudes of skepticism and denial.]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Drogi duchowe katolicyzmu polskiego w XVII wieku
Miejsce: Warszawa