Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

Nagroda Prezesa Rady Ministrów za pracę habilitacyjną
[Prime Ministers's Award for Habilitational Dissertation]

Nagroda krajowa