Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

stypendium Fundacji Jana Pawła II w Rzymie
[Scholarship of John Paul II Foundation in Rome]

Stypendium finansowane ze środków Kościoła