Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

Adam Rysiewicz, Zagadnienia retoryki w analizie poezji polskiej przełomu XVI i XVII wieku, Wrocław 1990
[Review of: Adam Rysiewicz, Zagadnienia retoryki w analizie poezji polskiej przełomu XVI i XVII wieku, Wrocław 1990]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Zeszyty Naukowe KUL (ISSN: 0044-4405)
Rok wydania: 1991
Tom: 34
Numer czasopisma: 3-4
Strony od-do: 154-157