Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

promotor rozprawy doktorskiej Doroty Kuśmirek-Wrzos
[a supervisor in doctoral procedure]

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

Autor (twórca): Dorota, Kuśmirek-Wrzos
Tytuł publikacji: Strategie perswazyjne w „Postylli” Mikołaja Reja