Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

dorobek naukowy dr hab. Pawła Stępnia
[opinion in the procedure concerning a title of a professor ]

Opinia w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Autor (twórca): Paweł, Stępień