Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

członek kolegium recenzentów rocznika "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica"
[A member of reviewers' board]

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

Czasopismo: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Poetica (ISSN 1689-9903)