Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

Kultura pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości.
[Culture of the First Comonwealth and its Dialogue with Europe. Hermeneutics of Values.]

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MNiSW

Nazwa jednostki: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki MNiSW