Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości.

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem krajowym

Nazwa jednostkiSZK_INST: Katedra Literatury Staropolskiej KUL