Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

· Staropolski przekład relacji Roberta Personsa „De persecutione Anglicana”.
[Polish Translation of Robert Person's Epistle ]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Convivium 5: zebranie naukowe
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Literatury Staropolskiej