Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

Wiara i wątpienie w literaturze staropolskiej
[Faith and Doubt in Early Modern Polish Literature]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Nauka i religia
Miejsce: Lublin