Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

Przyjaźń w kulturze staropolskiej
[Friendship in Early Modern Polish Culture]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Kazimierz Dolny