Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

·Tradycje humanistyczne w kulturach współczesnych
[Humanist traditions in modern cultures]

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Humanizm. Idee, nurty, paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej
Miejsce: Warszawa