Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

Mity z "Metamorfoz" Owidiusza w reinterpretacji polskich poetów barokowych. Narcyz, Akteon, Dafne.
[Myths from Ovid's "Metamorphoses" reinterpreted by Polish Baroque poets. Narcissus, Actaeon, Daphne.]

Recenzja książki naukowej

Autor (twórca): Katarzyna Zimek