Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

Tablica albo konterfet Cebesa tebańskiego filozofa, ucznia Sokratesa
[Cebes' Tablet]

Recenzja książki naukowej

Autor (twórca): Maciej, Wirzbięta; wyd. Jacek, Sokolski