Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

członek Rady Naukowej książki "Swiat po części przejźrzany"
[a member of the editorial board]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2011
Autor (twórca): Daniel, Bratkowski, oprac. Piotr, Borek, Roman, Krzywy
Tom: 5