Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

członek Rady Naukowej książki "O Rzymie pogańskim i chrześcijańskim ksiąg dwoje"
[a member of the editorial board]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2011
Autor (twórca): Andrzej, Wargocki; oprac. Jacek, Sokolski
Tom: 7