Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

Lektura tekstów kultury. Teoria i praktyka interpretacji: Miłość i ciało w tekstach kultury dawnej
[Reading texts of culture. Theory and Practice of Interpretation: Love and Body in the texts of Medieval and Early Modern Culture]

Kurs e-learningowy

Streszczenie: Zajęcia miały charakter komparatystyczny, uwzględniały utwory literackie (polskie i obce, w tym angielskie, francuskie i włoskie) w kontekście dzieł naukowych, medycznych, filozoficznych, teologicznych oraz w kontekście ikonografii i historii kultury, od średniowiecza do końca wieku XVII. Podstawowe pytania konwersatorium dotyczą funkcjonujących w dawnej kulturze modeli miłości, ich wyrazu artystycznego, związków z ideami antropologicznymi, medycyną, teologią, oraz wpływu tychże na literaturę i obyczajowość. Podejmowane w trakcie zajęć zagadnienia to m. in. miłość dworna, jej teoria i wyraz literacki (w Europie i w Polsce), ciało idealne, miłość i nauka - poezja i medycyna, mizoginizm w kulturze dawnej versus idealizacja kobiety, miłość w dolce stil novo, petrarkizm, erotyka w poezji wagantów, erotyka w nowelistyce i facecjonistyce wczesnego renesansu, neokatullianizm, la mignardise i poetyka zmysłowej pieszczoty, recepcja poezji greckiej a ksztaltowanie się wyobraźni idyllicznej, miłość w Arkadii, bestiarium miłosne w literaturze wczesnonowożytnej, emblematyka miłosna, barokowa descriptio corporis, pochwała brzydoty, kategoria szczerości w poezji miłosnej.