Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

Lektura tekstów kultury. Teoria i praktyka interpretacji.
[Reading Texts of Culture:Theory and Practice of Interpretation]

Kurs e-learningowy

Nazwa jednostki: Wydział Nauk Humanistycznych