Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

recenzja książki Wiesława Pawlaka
[the review of Wiesław Pawlak's book "De eruditione comparanda in humanioribus. Studia z dziejów erudycji humanistycznej w XVII wieku"]

Recenzja książki naukowej

Autor (twórca): Wiesław Pawlak