Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

recenzent w przewodzie habilitacyjnym dr Jakuba Niedźwiedzia
[a reviewer; a procedure for obtaining a post-doctoral degree (habilitation)]

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

Autor (twórca): Jakub Niedźwiedź
Nazwa jednostki: Uniwersytet Jagielloński