Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

recenzent w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. Marii Wichowej
[a reviewer; a procedure for obtaining a title of a professor in humanities]

Opinia w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Autor (twórca): Maria Wichowa
Nazwa jednostki: Uniwersytet Łódzki