Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

recenzent w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. Romanowi Doktórowi
[ a reviewer; a procedure for obtaining a title of a professor in humanities]

Opinia w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Autor (twórca): Roman Doktór
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II