Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

recenzent w przewodzie habilitacyjnym dr Justyny Dąbkowskiej-Kujko
[reviewer in a post-doctoral degree procedure (habilitation)]

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

Autor (twórca): Justyna Dąbkowska-Kujko
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II