Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

Nagroda rektorska I stopnia za całokształt osiągnięć naukowo-dydaktycznych

Nagroda wewnętrzna