Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

Słowiańskie przygody Desiderosusa
[Slavic adventures of Desiderosus]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Przekład jako aneksja kulturowa dzieła
Miejsce: Warszawa